دغدغه اصلی کشورهای گروه ۲۰ از نگاه مجمع اقتصاد جهانی

این نظرسنجی که پیش از برگزاری کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل (کاپ۲۷) در مصر و نشست گروه ۲۰ در اندونزی منتشر شده، نشان می‌دهد که نگرانی‌های محیط زیستی برای اولین بار طی سال‌ها در درجه بعدی اهمیت قرار گرفته درحالیکه جهان درگیر مشکلات اقتصادی- اجتماعی اعم از جنگ اوکراین و بحران هزینه زندگی است.

شرکت تحقیقات بازاری آیپسوس با انجام یک نظرسنجی در اواخر مهر ماه اعلام کرد که تورم، اصلی ترین عامل نگران کننده مردم در سطح جهان است و مردم اکثر کشورها فکر می کنند وضعیت اقتصادی مطلوبی ندارند.

بر اساس این نظرسنجی، برغم نمونه‌های فزاینده نفوذ اطلاعاتی و تهدیدهای امنیتی در حوزه فناوری، حملات سایبری در میان خطرهای “کمتر متدوال” قرار گرفته‌اند. 

به گزارش ایرنا از خبرگزاری رویترز، نظرسنجی انجام شده توسط مرکز جامعه و اقتصاد نوین «مجمع اقتصاد جهانی» حاکی از آن است که تورم به سطحی رسیده که در چندین دهه بی سابقه بوده و یک سوم کشورهای گروه ۲۰ را بر آن داشته تا افزایش قیمت‌ها را به عنوان نگرانی اصلی خود معرفی کنند.

«دیوید مالپاس» رئیس بانک جهانی و «کریستالینا جورجیوا» رئیس صندوق بین‌المللی پول تصریح کرده اند که خطر رکود به عنوان یکی از پیامدهای ناشی از تاثیر «اختلال‌ها و آشفتگی فعلی» و سخت‌تر شدن شرایط تامین مالی به دلیل افزایش نرخ بهره به منظور مهار «تورم بالا» ایجاد شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84934486/%D8%AF%D8%BA%D8%AF%D8%BA%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%DB%B2%DB%B0-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C

بانک‌های مرکزی سراسر جهان مبادرت به اتخاذ یک سیاست تند کردند تا اقدام‌هایی را برای مهار تورم که خطر رکود برای اقتصاد جهانی را به وجود آورده، مهار کنند.